Skip to main content

Mirjam Altena

Opleiding

Mirjam begon op 10-jarige leeftijd met fluitlessen bij Marjolein Visser-de Boer. Daarna is ze gaan studeren op het conservatorium te Zwolle, waar ze les kreeg van Jorge Caryevschi. Daar behaalde zij in 2000 haar eerste fase diploma en in 2002 haar tweede fase diploma. Tijdens haar studie heeft ze veel kamermuziek gespeeld met verschillende mensen en instrumenten. Ze heeft o.a. samen gewerkt met pianisten, zangers, cellisten, violisten, gitaristen, blaasensembles etc. Haar 2de fase examen was dan ook gericht op het spelen van kamermuziek.

Tevens heeft ze naast haar 2de fase lessen gevolgd bij Koos Verheul.

(In 2001)  heeft ze een zomercursus in Luxemburg gevolgd bij Gaby Pas-van Riet, Marianne Henkel en Carlo Jans. Ook heeft ze bij verschillende docenten masterclasses gevolgd en bijgewoond.

Kamermuziek

Van 2004 tot 2013 speelde Mirjam als fluitist in Trio Incantesimo. Trio Incantesimo bestond uit fluit, cello – Myrthe van Hulst en piano - Philine Coops. Het ensemble liet een grote diversiteit aan muziekstijlen horen. Ook werd regelmatig samengewerkt met mezzosopraan Franka van Essen. Deze samenwerking beviel zo goed dat dit resulteerde in de oprichting van een nieuw collectief in 2013: Podiumkunst Collectief Muzinder. Muzinder is een breed georiënteerd en enthousiast muzikantencollectief, dat vanuit een klassieke achtergrond thuis is in de verschillende muzikale disciplines en podiumkunsten. Muzinder bestaat nu uit 8 vaste muzikanten maar werkt ook geregeld samen met andere muzikanten en podiumkunstenaars.
Meer over Mirjam haar rol binnen Podiumkunst Collectief Muzinder kun je lezen onder het kopje Muzinder.

Concerten

Mirjam verleent regelmatig haar medewerking aan concerten. Als fluitsoliste was zij o.a. te horen in het  Concertino van Chaminade, Concert voor twee fluiten en orkest van Cimarosa, en de concerten G-dur en C-dur (fluit en harp)van Mozart.
Ook heeft Mirjam een aantal jaren in het begeleidingscombo gezeten van Musicalschool Song & Dance. Daarnaast heeft ze veel ervaring met koorbegeleidingen en speelt ze geregeld in ad hoc orkesten.
Met organist/pianist Henk Ophoff begeleidt ze geregeld trouw- en afscheidsdiensten. Ze hebben samen een behoorlijk repertoire opgebouwd.

Lespraktijk

Mirjam geeft al meer dan 20 jaar privé fluitles. Deze lessen vinden plaats in haar eigen lesruimte in Dalfsen. Zij heeft grote passie voor het overbrengen van de liefde voor muziek en in het bijzonder voor de fluit.
In de les komen alle facetten van het fluitspel aan bod. Klank, techniek, muzikaliteit, samenspel etc. Doordat Mirjam ook piano speelt is het mogelijk om vele stukken uit het fluit-piano repertoire ook met piano in te studeren. Zo leer je het hele stuk compleet kennen vanaf het begin. Door haar afstuderen in kamermuziek en vele jaren ervaringen met samenspel weet zij de juiste snaar te raken om het stuk tot een mooi levendig geheel te maken.