Skip to main content

Lesgeldtarieven en voorwaarden

Tot en met 20 jaarVanaf 21 jaar
36 individuele lessen van 30 minuten
€ 693,-

€ 792,-

18 individuele lessen van 45 minuten
€ 519,75

€ 594,-

36 duolessen van 30 minuten
€ 443,25
4 oriëntatielessen van 30 minuten
€ 45,- (duo p.p.)

€ 65,- (prive)

Het lesgeld kan in 3 of 10 termijnen worden betaald. U ontvangt hiervoor een factuur.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen kinderen van 7 en 8 duo lessen volgen.

Tijdens de basisschoolvakantie worden er geen lessen gegeven. Gedurende het jaar zullen er ook samenspeellessen worden gegeven. Deze les komt i.p.v. de gewone les en wordt als gewone les geteld.

Wanneer er om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van een afgesproken lesuur, is niettemin betaling verschuldigd. Ook als de les op een ander moment is gepland zoals bijvoorbeeld een samenspeel les.

Bij langdurige ziekte van de leerling, is na vier weken geen lesgeld meer verschuldigd. Bij ziekte van Mirjam wordt normaal doorbetaald. Bij langdurige ziekte (langer dan één maand)
is geen lesgeld verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd.