Skip to main content

Lespraktijk

Fluitles

Mirjam geeft op dinsdag privé fluitles in haar eigen lesruimte in Dalfsen.
Ze geeft les aan leerlingen van alle leeftijden en alle niveaus. Op dit moment heeft ze rond de twintig leerlingen op les.
Door haar jarenlange ervaring is ze in staat de lessen goed aan te passen aan de behoeften van de leerling. 
De lessen zijn doorgaans wekelijks maar volwassenen kunnen ook eens per 14 dagen komen lessen. Er kan gekozen worden voor lessen van 30, 45 of 60 minuten.

Helaas heeft Mirjam op dit moment geen ruimte voor het plaatsen van nieuwe leerlingen.

Kennismaken met de fluit of Mirjams lessen? 

Oriëntatiecursus

Kinderen uit groep 4 t/m 6 kunnen een oriëntatie cursus fluit volgen. In deze cursus maken de kinderen spelenderwijs kennis met de fluit. Ze krijgen een Nuvo Toot te leen. Dat is een kleine dwarsfluit die ongeveer even groot is al de blokfluit. Op deze fluit leren ze de beginselen van de muziek. Zoals noten lezen, maat, ritme, klank, samenspel etc. Zo kunnen ze al gauw eenvoudige liedjes spelen op hun eigen instrument. De lessen zullen in groepjes van minimaal 2 en maximaal 3 kinderen worden gegeven.
De cursus bestaat uit 4 lessen van 30 minuten. De kosten zijn € 45,- per kind.
De cursus kan ook alleen gevolgd worden. Dan zijn de kosten € 65,- per kind

Vervolg oriëntatie cursus

Heeft het kind er plezier in, dan kunnen de lessen worden voortgezet op de 'gewone' fluit. Er kan dan gekozen worden voor een individuele les van 30 minuten per week. Bij voldoende aanmeldingen van hetzelfde niveau kunnen er ook duo-lessen gevolgd worden.
Vanaf een jaar of 9 is het wel wenselijk om over te gaan op individuele lessen omdat dat de ontwikkeling van het fluitspelen ten goede komt. Ieder mens is uniek in zijn karakter, interesses en zijn sterke en minder sterke kanten. Zo kan de leerling de begeleiding krijgen in de les die hij of zij nodig heeft.
Het samenspelen zal nog steeds ruimschoots aan bod komen: dat kan zijn door duetten te spelen met 2 fluiten, stukken voor fluit en piano of muziek met cd begeleiding. Daarnaast worden er ook samenspeellessen gehouden met andere leerlingen.

Samenspelen

Mirjam biedt haar cursisten regelmatig de mogelijkheid om in een ontspannen setting samen te spelen. Zo organiseert zij voorspeelmomenten en samen met collega Krista van den Esker heeft zij het Sallands Fluitorkest opgezet. Meer info hierover vind je onder het kopje Sallands Fluitorkest.