Lesgeldtarieven en voorwaarden

 

36 individuele lessen van 30 minuten   € 630,-
18 individuele lessen van 45 minuten   € 475,50
36 duolessen van 30 minuten   € 360,-
 

De lesprijzen zijn exclusief 21% BTW voor leerlingen van 21 jaar en ouder. Het lesgeld kan in 3 of 10 termijnen worden betaald. U ontvangt hiervoor een factuur.

Kinderen van 7 en 8 jaar kunnen kunnen bij voldoende aanmeldingen ook duolessen volgen.

Tijdens de basisschoolvakantie worden er geen lessen gegeven. Gedurende het jaar zullen er ook samenspeellessen worden gegeven. Deze les komt i.p.v. de gewone les en wordt als gewone les geteld.

Wanneer er om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van een afgesproken lesuur, is niettemin betaling verschuldigd. Ook als de les op een ander moment is gepland zoals bijvoorbeeld een samenspeelles.

Bij langdurige ziekte van de leerling, is na vier weken geen lesgeld meer verschuldigd. Bij ziekte van Mirjam wordt normaal doorbetaald. Bij langdurige ziekte (langer dan één maand)
is geen lesgeld verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd.