foto websiteLespraktijk

Mirjam geeft op maandag en dinsdag privé fluitles in haar eigen lesruimte in Dalfsen.
Zij heeft grote passie voor het overbrengen van de liefde voor muziek en in het bijzonder de fluit. In de les komen alle facetten van het fluitspel aan bod. Klank, techniek, muzikaliteit, samenspel etc. Doordat Mirjam ook piano speelt is het mogelijk om vele stukken uit het fluit-piano repertoire ook met piano in te studeren. Zo leer je het hele stuk compleet kennen vanaf het begin.
Door haar afstuderen in kamermuziek en vele jaren ervaringen met samenspel weet zij de
juiste snaar te raken om het stuk tot een mooi levendig geheel te maken.
Ze geeft les aan leerlingen van alle leeftijden en alle niveau’s. Door haar jarenlange ervaring
is ze in staat de lessen goed aan te passen aan de behoeften van de leerling.
Wilt u graag kennismaken met de fluit en/of de lessen van Mirjam dan bent u altijd welkom voor een proefles. 

Kinderen uit groep 4 t/m 6 kunnen bij voldoende opgave een oriëntatie cursus fluit volgen.
In deze cursus maken de kinderen spelenderwijs kennis met de fluit. Ze krijgen een pijperfluit te leen. Dat is een kleine dwarsfluit die ongeveer even groot is al de blokfluit. Op deze fluit leren ze de beginselen van de muziek. Zoals noten lezen, maat, ritme, klank, samenspel etc. Zo kunnen ze al gauw eenvoudige liedjes spelen op hun eigen instrument. De lessen zullen in groepjes van minimaal 2 en maximaal 3 kinderen worden gegeven. De cursus bestaat uit 4 lessen van 30 minuten.
De kosten zijn € 30,- per persoon.

Als de kinderen het erg leuk vinden dan kunnen ze na de cursus de lessen voorzetten op de ‘gewone’ fluit. Je kunt dan kiezen voor een individuele les van 30 minuten per week, maar bij voldoende leerlingen van hetzelfde niveau kunnen er ook duolessen gevolgd worden. Vanaf een jaar of 9 is het wel wenselijk om over te gaan op individuele lessen omdat dat de ontwikkeling van het fluitspelen ten goede komt. Ieder mens is uniek in zijn karakter, interesses en zijn sterke en minder sterke kanten. Zo kan de leerling de begeleiding krijgen in de les die hij of zij nodig heeft. We zullen dan ook zeker nog veel samen spelen. Dat kan zijn door duetten te spelen met 2 fluiten, stukken voor fluit en piano of muziek met cd begeleiding. Daarnaast worden er ook samenspeellessen gehouden met andere leerlingen.