Biografie Mirjam Altena-Hoekzema

Mirjam Altena-Hoekzema (1979) begon op 10-jarige leeftijd met fluitlessen bij Marjolein Visser-de Boer. Daarna is ze gaan studeren op het conservatorium te Zwolle, waar ze les kreeg van Jorge Caryevschi. Daar behaalde zij in 2000 haar eerste fase diploma en in 2002 haar tweede fase diploma. Tijdens haar studie heeft ze veel kamermuziek gespeeld met verschillende mensen en instrumenten. Ze heeft o.a. samen gewerkt met pianisten, zangers, cellisten, violisten, gitaristen, blaasensembles etc. Haar 2de fase examen was dan ook gericht op het spelen van kamermuziek.

Tevens heeft ze naast haar 2de fase lessen gevolgd bij Koos Verheul.
In 2001 heeft ze een zomercursus in Luxemburg gevolgd bij Gaby Pas-van Riet, Marianne Henkel en Carlo Jans. Ook heeft ze bij verschillende docenten masterclasses gevolgd en bijgewoond.

Van 2004 tot 2013 is ze als fluitist verbonden geweest bij Trio Incantesimo. Dat bestond uit fluit, cello en piano. Met dit ensemble hebben ze veel verschillende muziekstijlen laten horen. Vanaf 2007 werkten ze ook veel samen met Mezzosopraan Franka van Essen. Dat is zo goed bevallen dat ze graag nog meer willen samen werken met verschillende instrumenten en andere podiumkunstenaars. Daarom hebben Mirjam Altena, Philine Coops, Myrthe van Hulst en Franka van Essen in 2013 een nieuw collectief opgericht genaamd Muz!nder.
Muz!nder is een breed georiënteerd en jong muzikantencollectief, dat vanuit een klassieke achtergrond thuis is in de verschillende muzikale disciplines en podiumkunsten. In wisselende samenstelling en stijl biedt Muz!nder concerten, muziektheater en –projecten en werkt zij op maat voor verschillende opdrachtgevers. www.muzinder.nl

Daarnaast verleent ze regelmatig haar medewerking aan concerten. Ze heeft de volgende
fluitconcerten uitgevoerd met verschillende orkesten. Concertino van Chaminade, Concert
voor twee fluiten en orkest van Cimarosa, en van Mozart de concerten G-dur en C-dur
(fluit en harp). Ook heeft ze veel ervaring met koorbegeleidingen. Ze heeft meegewerkt
aan meerdere cd-opnames. Ook heeft ze jaren lang meegespeeld in het begeleidingscombo van
Musicalschool Song & Dance.

Mirjam geeft privé fluitles in haar eigen lesruimte in Dalfsen. Zij heeft grote passie voor
het overbrengen van de liefde voor muziek en in het bijzonder de fluit. In de les komen alle
facetten van het fluitspel aan bod. Klank, techniek, muzikaliteit, samenspel etc. Doordat
Mirjam ook piano speelt is het mogelijk om vele stukken uit het fluit-piano repertoire ook
met piano in te studeren. Zo leer je het hele stuk compleet kennen vanaf het begin. Door
haar afstuderen in kamermuziek en vele ervaringen met samenspel weet zij de juiste snaar
te raken om het stuk tot een mooi levendig geheel te maken.